Pin It

Tạo Liên kết bên dưới cho Forum và thay Copy Right

06-06-2015
Bởi: admin Có: 0 bình luận 6014 lượt xem

Edit Template: footer
[/font]
[font=Verdana, Arial, sans-serif]
1 là bạn thêm trong index template, 2 là footer trong template[/font]

[font=Verdana, Arial, sans-serif]Bạn chèn theo mẫu này có mấy cái textlink rồi nhé. Bên đó sẽ tự tạo textlink lại cho diễn đàn của bạn [/font]
[font=Verdana, Arial, sans-serif]Add xong vào web mấy cái này kiểm tra nhé [/font]
[font=Verdana, Arial, sans-serif]Đối với CopyRight của mybb bạn có thể sửa trong phần footer nhé.[/font]
[font=Verdana, Arial, sans-serif]Chúc thành công[/font]

Code:

<!-- Lien Ket -->
<b>Liên Kết:</b>
<a target="_blank" title="Free Automatic Link" href="http://backlink.herobo.com/"><img border="0" width="80" alt="Free Automatic Link" src="http://backlink.herobo.com/free-blk.png" height="15" /></a> |
<a href="http://elite-backlinks.blogspot.com" target="_blank" rel="follow"><img src="http://www.webfabrika.ba/wp-content/uploads/2011/12/elite_backlinks.png" alt="Elite backlinks" border="0" width="80" height="15"/></a> |
<a href="http://backlink.hoanvu.net" target="_blank" title="tao backlink, tạo backlink, tao backlinks, tạo backlinks, code tao backlink" rel="dofollow"><img src="http://backlink.hoanvu.net/images/backlink.gif" alt="tao backlink, tạo backlink, tao backlinks, tạo backlinks, code tao backlink" width="80" height="15" border="0" /></a> |
<a title="Free Automatic Backlinks" target="_blank"  href="http://backlink.minhthanh.com/"><img border="0"  src="http://backlink.minhthanh.com/ec.gif"  style="height: 15px; width: 80px;" alt="Free automatic backlinks " /></a>
<!-- end lien ket -->
Chia sẻShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC