Thêm bài liên quan kèm hình ảnh vào blog WordPress

03-07-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Tính năng hiển thị bài viết liên quan không chỉ giúp cho người đọc dễ dàng tìm các nội dung liên quan đến bài viết mà họ đang đọc, mà nó còn giúp chúng ta tăng cường các backlink nội bộ và cải thiện bounce rate, pageview rất tốt. Bạn có thể thấy pageview của […]

Từ khóa: ,