20 WordPress Plugins tích hợp mạng xã hội tốt nhất

04-07-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

20 WordPress Plugins tích hợp mạng xã hội tốt nhất. Ngày nay, một số lượng lớn doanh nghiệp đang sử dụng các xã hội như Pinterest, Facebook, LinkedIn,Twitter, Google+ và Instagram để chia sẻ công việc cũng như cung cấp thông tin về các sản phẩm của họ. Tuy nhiên nếu chỉ đơn thuần chia sẻ bài […]

Từ khóa: , , ,