Kiểm tra kết nối tới máy chủ với ping và tracert

04-03-2017
Bởi: admin Có: Bình luận

1. Giới thiệu Ping và Tracert: – Ping và Tracert là hai công cụ có thể được dùng khi ta muốn kiểm tra tình trạng kết nối mạng. – Lệnh ping để kiểm tra xem một máy tính có thể kết nối tới một máy chủ cụ thể nào đó hay không, và ước lượng […]

Từ khóa: , ,