CÁCH TÌM THEME VÀ PLUGIN CỦA MỘT TRANG WORDPRESS

06-06-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Bạn vào một trang thiết kế bằng wordpress và cảm thấy nó rất là đẹp nó được trang trí bắng theme rất là đẹp hoặc được trang trí bằng plugin mà bạn thấy hay. Bài post này giúp bạn biết làm thế nào để tìm được theme và plugin mà một trang wordpress bất kì […]

Từ khóa: , , , ,