“Tam quốc diễn nghĩa” dạy kinh doanh

04-03-2017
Bởi: admin Có: Bình luận

Những điều rút ra từ Tam Quốc: Chỉ áp dụng vào kinh doanh. 1. Kinh nghiệm của Lưu Bị cho ta thấy: CEO hoàn toàn có thể bắt đầu từ việc bán hàng vỉa hè. 2. Kinh nghiệm của Gia Cát Lượng cho ta thấy: Đôi khi vào doanh nghiệp tư nhân còn có đất […]